Investeringsfonds Muziek

Provincie Noord-Holland

Het Huis Utrecht

De Gijselaar-Hintzenfonds

Stroom Den Haag

Van Baaren Stichting

Regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies

Cultuur Verbindt Roosendaal

Iona stichting

Stichting Boschhuysen