3 regelingen en 1 prijs voor publiek maken cultureel erfgoed

De stimulering van zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed wordt door de overheid voorzien van extra middelen in 2019 en 2020. Drie regelingen bij drie rijksoverheidsfondsen zijn hiervan het gevolg:

Ook is er weer een Heritage in Motion Award te winnen voor hen die het cultureel erfgoed van Europa op een bijzondere wijze presenteren in apps, websites, games of film en video. De deelname aan de prijs is niet kosteloos en je moet je voor 1 juli inschrijven voor deelname. Meer info vind je hier…

Regeling projectsubsidies Innovatie AFK vernieuwd

De regeling bij het AFK projectsubsidie innovatie is laagdrempeliger gemaakt, het bedrag is verhoogd en de beoordeling versoepeld. Lees hier meer…

Nieuwe regeling voor pop in Limburg

Talentontwikkeling, innovatie of samenwerking: Limburgse muziekprojecten met één of meer van deze doelen kunnen door een nieuwe regeling extra financiële steun aanvragen. Samen stellen stichting Pop in Limburg en het Cultuurfonds Limburg een totaalbedrag van €35.000,- beschikbaar. Lees hier meer...

Nieuwe regeling voor interactieve en immersieve mediaproducties

Het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben een nieuwe gezamenlijke regeling voor interactieve en immersieve mediaproducties. Deze regeling vervangt de Non-fictie transmediaregeling.

Welke projecten komen in aamerking?

“Artistieke producties die een dragende filmische component bevatten en waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, XR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties, installaties kunnen in aanmerking komen.” Lees hier de volledige tekst.