Wat is jouw plaats in het veld als kunstenaar?

Wat is jouw plek in het werkveld? Hoe verhoud jij je als maker (of…

Doelen stellen voor je marketingplan

Doelen stellen voor je marketingplan – Get SMART! Of je het nu een marketingplan, communicatieplan of…

Hoe verwoord je een artistieke visie?

Hoe verwoord je een artistieke visie? Semi-filosofische overpeinzingen Veel kunst- en cultuurfondsen vragen in het projectplan…