Om deze inhoud te te zien heb je een abonnement nodig.
Om deze inhoud te te zien heb je een abonnement nodig.

Culturele giften – hoe en wat

Culturele giften, legaten, cultuurmecenaat en donateurlidmaatschappen, termen die allemaal verwijzen naar hetzelfde: individuen die geld geven aan een culturele instelling of project zonder daar direct iets voor terug te krijgen. Even het een en ander op een rijtje:

1. Culturele giften: de individuen

Donateurs
Donateurs zijn individuen die een financiële gift geven aan een (culturele) instelling. Deze gift kan klein of groot zijn en de gift kan eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) gegeven worden.

Mecenassen
Een mecenas is in feite een donateur. Deze term wordt gebruikt voor donateurs die geven aan de wetenschap of de kunst (waar de term donateurs voor allerlei doeleinden gebruikt wordt). Daarnaast wordt de term vaak gebruikt wanneer het gaat om grote, substantiële bedragen.

Vriendenverenigingenculturele giften
Een vriendenvereniging is een verzamelnaam voor een groep donateurs die allemaal periodiek culturele giften geven (bijvoorbeeld jaarlijks). Het gaat dan om relatief kleine tot gemiddelde bijdragen (bijvoorbeeld 25 euro). Door deze donaties hoort de donateur bij de vriendenvereniging en krijgt hij of zij bepaalde privileges. Het gezamenlijke karakter van de vriendenvereniging is belangrijk en kan (deels) de reden zijn om lid te worden. Het gezamenlijke karakter wordt vaak in stand gehouden door open repetities, voorpremières of lezingen speciaal voor de vereniging.

Crowdfunding
Crowdfunding is een digitaal medium om eenmalige donaties aan projecten gemakkelijk te maken. De crowd bestaat uit donateurs die een project eenmalig ondersteunen. Deze culturele giften kunnen groot of klein zijn.

2. Wat zijn culturele giften

Schenking
Een schenking is een belastingtechnische term voor een ‘cadeau’. Je geeft iemand geld of goederen en daardoor wordt die persoon rijker en jij armer.

Gift
Een gift is een schenking, maar dan aan een goed doel of instelling. Geef je aan een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) dan zijn hier belastingvoordelen aan gekoppeld.

Legaat
Een legaat is een schenking die gedaan wordt na het overlijden, via het testament.

3. Bedrijven doen ook mee

Naast de grote fondsen en sponsordeals kunnen bedrijven ook op bovenstaande manieren een gift doen aan culturele instellingen. En ook zij kunnen daar belastingvoordeel uit halen. Belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen een donatie met zakelijk belang (zoals sponsoring) en een donatie zonder zakelijk belang (bovenstaande vormen).

4. Belasting

Er zijn verschillende belastingtechnische voordelen als je een gift doet aan een culturele instelling. Deze voordelen hangen af van de aard van de culturele gift en de geleverde tegenprestatie. Handig om die potentiële donateurs net even over de streep te trekken!