Evenwicht tussen het haalbare en het ambitieuze

Een goede begroting voor een project vindt een evenwicht tussen het realistische en het ambitieuze. Dit betekent dat je je plannen zo formuleert dat daarin je ambities met het project zo goed mogelijk worden verwezenlijkt tegen kosten die nog realistisch zijn. Soms betekent dit dat je sommige ambities niet kunt waarmaken of gebruik moet maken van een minder aantrekkelijke optie. In plaats van een volledig koor, maak je gebruik van opgenomen muziek; of je reist niet naar Argentinië waar de ideale locatie is voor jouw filmproject, maar zoekt naar een gelijkwaardige locatie meer in de directe omgeving.

In hoeverre je compromissen sluit in je creatieve plan is natuurlijk niet alleen afhankelijk van geld, maar allereerst van de vraag: wanneer is het project niet meer trouw aan het idee waardoor ik er überhaupt mee ben begonnen? Dat is voor iedere cultureel avonturier een gewetensvraag die je je tijdens het hele proces van idee naar project blijft stellen.

Voorbeeld begroting project

Een goede begroting geeft een betrouwbaar beeld van daadwerkelijk te maken kosten. Zoek dus nauwkeurig uit wat jouw project gaat kosten en ondersteun dit zo goed mogelijk met bewijsmateriaal. Onder aan de streep staat het totaal van de te maken kosten van je project voor zover dat op dat moment is in te schatten en met bewijsmateriaal kan worden ondersteund. Bekijk onze routekaart begroting voor een handig stappenplan voor het maken van een begroting.