Toneelkunsten zijn de podiumkunsten waaronder, theater, muziektheater, musical, opera, operette en kleinkunst.

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Stichting Aerarium Sanctius

Provincie Noord-Holland

vfonds

Kunstloc Brabant

Provincie Noord-Brabant

Het Huis Utrecht