Sociaal-culturele kunstprojecten of community-art richt zich op kunst met specifieke doelgroepen en heeft daarbij een duidelijk sociale functie, zoals het verbinden van bevolkingsgroepen.

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Alert Fonds voor Jongeren

Boelstra Olivier Stichting

NUTfonds

Ludovica Stichting

Provincie Noord-Holland

vfonds