Muziek is een van de podiumkunsten en kan worden onderverdeeld in populaire muziek en klassieke muziek.

Investeringsfonds Muziek

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

Stichting Utrecht Wereldmuziek

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Ludovica Stichting

Stichting Aerarium Sanctius

Provincie Noord-Holland