Fotografie is een kunstvorm waarbij met behulp van licht beelden worden vastgelegd en eventueel met digitale technieken bewerkt.

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Provincie Noord-Holland

vfonds

Kunstloc Brabant

Provincie Noord-Brabant

STILA

Stichting Ruinen 1865