Kunst waarbij de beoefenaars niet beroepsmatig bezig zijn met hun kunstbeoefening.

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Stichting Aerarium Sanctius

Provincie Noord-Holland

Kunstloc Brabant

Provincie Noord-Brabant

STILA

Stichting Ruinen 1865