Investeringsfonds Muziek

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Stichting Marguérite Antoinette

Stichting Thurkowfonds

Stichting Utrecht Wereldmuziek

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Gilles Hondius Foundation

Alert Fonds voor Jongeren

Boelstra Olivier Stichting

NUTfonds