Het belang van goede projectpartners

Ben je bezig met de opstart van een cultureel project en wordt het tijd om partners te gaan betrekken. Soms is het dan verstandig ook al in eerder stadium te peilen of er partners geïnteresseerd zijn om je te helpen het project te realiseren. Sommige projecten zijn zo afhankelijk van de deelname van bepaalde partners dat het verstandig is deze partners er eerder vroeger dan later bij te betrekken.

Voor Van Jong Talent en Oude Dagen – een langs zorginstellingen reizende multidisciplinaire voorstelling – waren we volledig afhankelijk van de deelname van een grote zorginstelling in Rotterdam. Binnen die organisatie hadden we iemand nodig die het project zou omarmen en in een positie verkeerde om een introductie te regelen bij meerdere lokaties die onder dezelfde koepelorganisatie vielen. We hadden dus een centrale projectpartner nodig die tijd, zin en gelegenheid had om het avontuur met ons aan te gaan. Zonder een dergelijke partner zou het project erg ingewikkeld worden, met name wanneer we bij elke lokatie een nieuwe contactpersoon moesten zoeken. Gelukkig vonden we een geweldige partner bij de Lelie Zorggroep die het project van begin tot eind nauwgezet begeleid heeft.

Bedenk daarom al tijdens de conceptontwikkeling wie jouw sleutelpartners zijn. Met wie zou je willen samenwerken? En als die persoon of organisatie niet met je kan of wil samenwerken heb je dan nog alternatieven? Ben je echt afhankelijk van een specifieke partner, bijvoorbeeld omdat je een hele unieke lokatie wil gebruiken of kun je je concept aanpassen als het nodig is? Het belang van goede partnerschappen zijn daarom niet te onderschatten om een project te laten slagen. Daarbij geven partnerschappen eventuele geldschieters het vertrouwen dat je project gerealiseerd gaat worden. Zonder die partnerschappen wordt de kans dat een cultuurfonds of een overheid je financieel ondersteunt veel kleiner. Zorg daarom voor een plan voor het zoeken naar partners en zorg ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt als jouw belangrijkste samenwerkingspartner je uitnodigt voor een kopje koffie.

Stakeholderanalyse

Om jezelf een goed beeld te vormen van de context waarbinnen je project plaatsvindt, kun je een stakeholderanalyse maken. Je gaat dan bedenken welke doelgroepen er allemaal betrokken zijn bij het project. Tijdens zo’n analyse vorm je je een concreet beeld van de invloed van en het belang voor verschillende doelgroepen en partners en hoe zij met elkaar en jouw project in verband staan. Dit kun je visualiseren in een aantal stappen:

 1. Breng alle stakeholders in kaart
  Let er hierbij op dat je ook rekening houdt met stakeholders die misschien niet direct bij je project betrokken zijn. Voor een muziekfestival zijn dat bijvoorbeeld de omwonenden.
 2. Geef aan of de stakeholders al binnen je netwerk zitten of zich er nog buiten bevinden.
  Heb je al goede contacten bij bijvoorbeeld de gemeente dan geef je die een andere kleur dan je onbekende contacten.
 3. Stel vast wat de invloed is van de verschillende stakeholders op het slagen van het project.
  Als je geen vergunning krijgt van een gemeente om je festival te organiseren gaat het feest niet door. De invloed van de gemeente is daarom erg groot.
 4. Stel vast wat het belang is voor de verschillende stakeholders dat je project slaagt.
  Of je festival wel of niet wordt georganiseeerd is voor de gemeente van minder belang dan voor bijvoorbeeld de artiesten die bij je optreden.

Het niet te onderschatten belang van je imago en identiteit

De afgelopen maanden is, zowel door de crisis als door de binnendruppelende uitslagen van diverse meerjarensubsidies, veel geschreven over de rol, de waarde, de functie van kunst. En wellicht heb je, in de maanden dat jouw praktijk stil lag of je anders moest werken ook nagedacht over het waarom van jouw werk.

Identiteit en Imago
Het antwoord op die vragen is voor iedere kunstenaar, ieder gezelschap, praktijk of instelling verschillend. Wel is het belangrijk helder te communiceren over de identiteit van jouw werk. Dit bepaalt namelijk je imago. Imago wordt vaak gezien als een snel reclamewoord, maar in feite is het niets meer (of minder) dan het beeld dat mensen van jouw werk hebben. En dat gaat niet over holle frasen. Het is waardevol dat de buitenwereld goed begrijpt wat jouw werk inhoudt. Idealiter benadert daarom jouw imago de identiteit van je werk zo goed als mogelijk.

De mensen die voor jouw werk van belang zijn (publiek, adviseurs van fondsen, programmeurs, kopers etc…) gaan namelijk deels af op dit imago, bovenop het specifieke plan, de concrete voorstelling of het programma dat je ze voorlegt. Het werkt vaak zelfs andersom, vanuit het beeld (imago) dat ze van je hebben kijken ze naar de nieuwe informatie. Die nieuwe informatie is daardoor direct gekleurd door jouw imago. En dat kan heel positief zijn, maar als het imago niet (meer) klopt, kan het ook het tegengestelde effect hebben.

Corporate identity mix
Veel kunstenaars en kunstinstellingen hebben moeite om hun identiteit, die vaak wel degelijk bestaat uit een heldere visie, goed voor het voetlicht te brengen en zo te werken aan een passend imago. De ‘corporate identity mix’ kan daarbij helpen. Dit is een visueel hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe jouw identiteit (persoonlijkheid) naar buiten toe gepresenteerd wordt.

http://diagrammo.com/corporate-identity-mix/

Je begint met het middelpunt, de identiteit. Wat zijn de kernwaarden van wat je doet? Probeer dit kort en bondig te formuleren. En kijk dan naar de cirkel daarom heen. In elk vlak moeten deze kernwaarden herkenbaar zijn. Als zowel je gedrag (je werk), je communicatie en de vormgeving dezelfde intrinsieke kernwaarden uitstralen, bouw je aan een stevige, herkenbare identiteit. En hoe sterker die identiteit, hoe groter de kans dat ook je imago de kern van je werk weergeeft en dat bijvoorbeeld cultuurfondsen het juiste beeld bij jou en je organisatie hebben, waardoor ze jouw aanvragen in het juiste licht zullen beoordelen.

Fondsenwerving ten tijde van de Corona crisis

Het is geen nieuws dat de cultuursector het zwaar heeft. In het overleven van culturele instellingen tijdens en na de crisis spelen de fondsen een grote rol. Daarom kwamen bij ons ook al vrij snel na het begin van de maatregelen vragen binnen hoe de fondsen met de nieuwe situatie om zouden gaan. En eerlijk gezegd wisten wij dat ook niet direct. In de sector werd al een hoop gespeculeerd en verschillende toekomstscenario’s werden uitgedacht. En waar sommige fondsen juist even ‘op slot’ gingen en een pauze inlasten, organiseerden andere fondsen (en gemeentes) op korte termijn snelloketten voor Corona gerelateerde projecten.

Hoewel wij alles nauwlettend in de gaten hielden (en houden) konden wij nog geen algemene antwoorden op de vragen geven. We besloten daarom ook dat nog even niet te doen en vooral niet vooruit te lopen op de situatie. Inmiddels is het stof weer iets meer neergedaald en wordt langzaamaan helder hoe de cultuurfondsen met de situatie omgaan. Daarom hebben we een aantal veelgehoorde vragen nog eens op een rijtje gezet. Blijf opletten, elk fonds is anders, houdt dus vooral websites van de voor jou belangrijke fondsen in de gaten.

 1. Mijn project is niet, of maar deels, doorgegaan. Moet ik subsidie terugbetalen?

Het algehele beeld is dat de fondsen hier ‘coulant’ mee omgaan. Ofwel dat ze begrip hebben voor de situatie. Echter, de situatie is per fonds verschillend en ook bij de fondsen zelf wordt er per project bekeken wat de beste oplossing is. Hoeveel kosten heb je bijvoorbeeld al gemaakt, kan je uitstellen of het in een andere vorm door laten gaan? Heb je subsidie ontvangen voor een project dat op dit moment niet doorgaat, neem dan altijd persoonlijk contact op met je fonds(en).

 1. Ik zit midden in de voorbereiding van een nieuw project, kan ik hiervoor nog fondsen werven?

De meeste fondsen benadrukken dat de lopende regelingen nog gewoon gelden en stimuleren vooral dat je echt aanvraagt. Sommige fondsen geven wel aan dat er meer geld aangevraagd wordt dan normaal. Daarnaast merken we dat de organisaties van de fondsen zelf op dit moment ook zwaarder belast worden. Dit kan leiden tot uitgestelde vergaderingen en latere beoordelingen. Het grootste deel van de fondsen loopt echter gewoon op schema.

Er zijn fondsen die expliciet aangeven dat er nog geen specifieke toelagen of aanpassingen beschreven hoeven te worden op de mogelijkheden van het project in de ‘anderhalvemeter samenleving’. Maar nu het spoorboekje bekend is gemaakt en we iets meer beeld krijgen hoe de rest van 2020 er wellicht uit gaat zien lijkt het ons niet onverstandig, mocht je project nog plaatsvinden in 2020, daar toch op een realistische manier over na te denken.

 1. Ik wil een speciaal ‘Corona project’ organiseren, kan ik hiervoor geld aanvragen?

Verschillende fondsen hebben speciale snelloketten opgezet voor projecten gerelateerd aan de huidige situatie. In eerste instantie gebeurde dit veelal lokaal, nu heeft bijvoorbeeld ook het Fonds Podiumkunsten een nieuwe regeling, genaamd ‘Balkonscènes.’ Snelloketten hebben als voordeel dat de aanvraag meestal eenvoudig is en het antwoord snel binnen. Wel zijn de budgetten vaak beperkt. Wil je een groter project opstarten, kijk dan ook eens of je binnen de gewone regelingen terecht kan.

 1. Mijn organisatie (of ikzelf) zit in financiële problemen door de situatie, kan ik ergens hiervoor geld aanvragen?

De rijksoverheid heeft natuurlijk een aantal algemene maatregelen genomen voor financiële compensatie. Hierover lees je meer op de website van de overheid. Voor aanvullende hulp (en eventuele noodfondsen) worden op dit moment plannen gemaakt. Die zijn nog in ontwikkeling. De 300 miljoen euro voor cultuur gaat in eerste instantie naar de meerjarig gesubsidieerde organisaties. We zien dat verschillend lokale overheden proberen dit aan te vullen voor hun ‘eigen’ culturele organisaties. Wij adviseren goed je eigen gemeente in de gaten te houden. Ook kan het verstandig zijn contact te leggen met andere vergelijkbare culturele organisaties in jouw omgeving, om gezamenlijk jullie situatie goed voor het voetlicht te brengen.

Heel veel succes in deze uitdagende tijden!

Mond-tot-mond reclame start bij jou!

Veel kleinere culturele projecten zijn in het bereiken van het juiste publiek voor een groot deel afhankelijk van goede mond-tot-mond reclame. Afhankelijk zijn van deze ‘verdiende’ middelen (in tegenstelling tot ‘betaalde’ middelen als advertenties  of  ‘eigen’ middelen als posters -) lijkt passief, of geluk hebben. Maar, goed nieuws, dat is het niet (alleen.) Jij staat zelf aan de start van wat mensen over jouw werk of project vertellen. Vijf tips:

1: Maak bijzonder werk. (Natuurlijk.)

2: Vertel een goed verhaal (aan de pers.) Zet een stap verder dan het aankondigen van je opening, expositie, concert. Lever een rechtenvrij interview aan, schrijf een actueel artikel, zorg voor mooie foto’s. Of nodig eens iemand anders vooraf uit om over jou te schrijven of vertellen. Vergeet dan niet de grote hoeveelheid bloggers en vloggers die het online universum bevolken. Of juist de lokale radio.

3: Leef je in in de onbekende bezoeker. Hoewel de drijfveren van de kunstenaar vaak interessant zijn (zie alleen al het standaard grote interview in het Volkskrant Magazine) zijn ze niet altijd perse een aanleiding ook jouw evenement te bezoeken. Denk na over wat de bezoeker ervaart als hij of zij naar jouw project komt. Waarom zou hij of zij van de bank af komen, schoenen aantrekken en door de regen gaan om jouw werk te bekijken? Wat haalt hij of zij daaruit? En waarom is dat beter dan Netflix? Of de sportschool? Communiceer daar vervolgens op een heldere manier over.

4: Zorg dan dat je iets te delen hebt. Kijk eens goed naar je eigen (online) middelen. Haal je daar echt het meeste uit? Is alles up-to-date? Of zijn er meer manieren om dat mooie verhaal en die bijzondere ervaring te communiceren. (Vergeet niet dat herhaling belangrijk is, één Facebookpost is echt niet genoeg.) Er zijn wellicht mensen die je kunnen helpen je middelen actueel te houden. Misschien zijn er vrijwilligers die graag eens een nieuwsbrief schrijven? Of is er een goede fotograaf die een dagje je Instagram account wil overnemen?

5: Geef het een klein zetje. Als je nou een goed verhaal hebt en de beleving van de toeschouwer helder in beeld, zorg dan dat je niet afhankelijk bent van de good-will van de pers en je bestaande publiek en netwerk. Onderhandel een last-minute deal voor een ‘advertorial’ in de lokale krant of promoot met een klein budget een aantal mooie artikelen op Sociale Media.

Neem eens plaats op de stoel van de adviseur – over de zeggingskracht van je plannen

Big mistake

Je hebt een mooie droom voor een cultureel project, er zijn mensen die in jouw droom geloven en over een maandje of zes wil je met die mensen de studio of het atelier induiken om vorm te gaan geven aan die droom. Nu schrijf je een projectplan voor je fondsenwerving, zodat straks ook het geld er is om je droom te realiseren.
In dat projectplan vertel je over je achterliggende ideeën, je doet je werkwijze uit de doeken, je licht de artistieke samenwerking toe, schrijft een prachtig marketingplan en maakt een mooie planning. Een beeld van de uitkomst van je project laat je in het midden, want ja, dat merk je pas als je het gaat maken toch? Om met de woorden van Julia Roberts in Pretty Woman te spreken: Big mistake. Big. Huge!

Zeggingskracht

Natuurlijk is het lastig de beelden en flarden in je hoofd in woorden te gieten en natuurlijk blijkt vaak pas als je aan het werk bent wat werkt en wat niet. Maar neem eens plaats in de stoel van de adviseur. Hij of zij heeft alleen jouw woorden op papier om zich een beeld te vormen van wat er in jouw hoofd voor moois afspeelt. Daarmee moet deze persoon beoordelen of er een interessant resultaat uitkomt voor een publiek. En dat publiek, dat is meestal waar het om te doen is. Is dit project de moeite waard voor de doelgroep? Wat ervaart de doelgroep? Welke impact heeft het op de doelgroep? Met een mooi woord noemen we dit ook wel de zeggingskracht. Een belangrijk criterium voor toekenning van een subsidie of financiële bijdrage is of de adviseur vertrouwen heeft in de zeggingskracht van jouw project.

#hoedan

Maar ja. Hoe beschrijf je iets dat nog niet bestaat? Stap niet in de valkuil alleen het beoogde resultaat te noemen (“Met deze voorstelling ervaart men dat ouderen ook nog verlangens en dromen hebben.”), maar probeer het beeldend te maken. Neem de adviseur mee je project in. Beschrijf een scène, voeg foto’s bij van inspiratiebronnen of voorstudies, plaats linkjes naar YouTube filmpjes van eerder werk, of loop door je expositie heen vanuit het perspectief van de toeschouwer. Neem de lezer aan de hand en prikkel zijn of haar fantasie, zodat de adviseur ook met jou mee gaat dromen.

Nadenken over het bestuur van je culturele stichting

Je ideeën uit handen geven aan een bestuur?

Het voelt een beetje gek, maar voor een groot deel van de culturele organisaties werkt het zo: De persoon/de kunstenaar achter de ideeën, vaak ook degene met de naam op de deur, zit niet in het eigen bestuur van de stichting en heeft daarmee ook niet volledig zeggenschap over de kant die de organisatie op gaat. Waarom dat zo is, en hoe een bestuur werkt, lees je hieronder.

Subsidie kunnen aanvragen

Een goed cultureel idee begint vaak bij een kunstenaar, die heeft een droom, of een goed idee. Maar wil je als kunstenaar subsidie aanvragen voor de project(en) die voortkomen uit dat idee, dan kan je dat vaak niet zomaar doen. Bij veel aanvragen is het hebben van een stichting verplicht. Bij een stichting hoort een bestuur. En dit bestuur heeft ook echt wat te zeggen over de projecten die de stichting opzet en uitvoert.

Waarom heeft een stichting een bestuur?

Een stichting heeft een specifiek doel, dat vastgelegd is in statuten. Deze statuten worden ondertekend door de leden van het bestuur van de stichting. Het bestuur houdt in de gaten of het doel van de stichting op de juiste wijze wordt nagestreefd. Dat bestuur controleert over het algemeen onbezoldigd (= onbetaald) of de projecten die de stichting doet wel passen bij de doelstellingen. Ook houden ze in de gaten dat er goed met het geld omgegaan wordt. Omdat de bestuursleden dit onbetaald doen, hebben ze een verminderd persoonlijk belang bij het al dan niet doorgaan van bepaalde projecten. Ze kunnen zo objectiever oordelen.

Wie zit er in een bestuur?

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter (hij of zij leidt vergaderingen en het bestuur zelf), een penningmeester (hij of zij beheert het geld) en een secretaris (hij of zij maakt verslagen van vergaderingen). Eventueel kan je het bestuur nog aanvullen met een algemeen bestuurslid of vice-voorzitter. Kijk voor de samenstelling van je bestuur goed naar de doelen van je stichting. Het is fijn als bestuursleden bepaalde expertise in huis hebben om je te helpen met het behalen van de doelstellingen.

Wie zit er niet in het bestuur?

Jijzelf. Tenminste niet als je betaald wilt worden voor de activiteiten die je doet voor de stichting. Het is aan het bestuur te controleren dat het geld correct uitgegeven wordt, dus mogen bestuursleden niet ook werkzaam zijn voor de stichting. Jij kan wel directeur zijn van de stichting, of als freelance kunstenaar voor de stichting werken. En het bestuur kan je ook tekenbevoegd maken, zodat je zelf betalingen kunt doen.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, met de directeur(en)/leiders/kunstenaars/uitvoerders van de stichting. In deze vergaderingen worden de activiteiten besproken. Ook controleert het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Een bestuur kan meer en minder actief zijn, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid projecten die je doet en de aard van het bestuur zelf. Als je een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bent zijn er meer verplichtingen aan de wijze van besturen. Zie ook de Cultural Governance Code.

Waar rekening mee houden?

Een goed bestuur kan je stichting verder helpen. Een fijn bestuur geeft je inhoudelijk of zakelijk advies, heeft handige connecties of de bestuursleden zijn enthousiaste ambassadeurs van de stichting en de projecten. Echter is het ook aan het bestuur om bij problemen in te grijpen. In extreme gevallen kan een bestuur besluiten dat ze zonder jou door willen. (Wees gerust, dat gebeurt bijna nooit.) Maar denk dus van te voren goed na of je een stichting wilt oprichten en wie er dan in dat bestuur moet zitten. Bezint, eer ge begint!

Lees hier meer over het oprichten van een stichting | en het opstellen van een missie en visie.

Doelstellingen bij fondsenwerving

De frustratie van fondsenwerven
Fondsenwerven is eigenlijk een gek iets. Je moet je voorstelling, expositie, onderzoeksvraag als maker of andersoortig kunstproject eigenlijk al helemaal af hebben, voordat je het gaat maken. In ieder geval in je hoofd dan. Terwijl kunst juist vaak in het experiment vorm krijgt. Toch willen fondsen graag uit jouw plannen een vrij concreet beeld krijgen van het kunstwerk dat je maakt, van het effect dat je beoogt op het publiek, de impact die het maakt op de gemeenschap of de kunstwereld, de groei die je doormaakt als maker… En dat kan in het schrijfproces soms best frustrerend zijn, want die antwoorden heb je niet altijd kant-en-klaar liggen.

De idealen van een fonds
Het is niet zo dat fondsen niet begrijpen dat er in het werkproces nog wel eens dingen heel anders uit blijken te pakken dan vooraf gedacht. Het is wel zo dat een fonds een toekenning doet op basis van hun eigen doelstellingen, uit een eigen ideaal waar ze met de ondersteuning van jouw project aan bij willen dragen (of dat nou het stimuleren van goede kunst is of bijvoorbeeld het creëren van een meer inclusieve samenleving.) En voordat ze besluiten geld toe te kennen willen ze het vertrouwen hebben dat jij met jouw plannen bijdraagt aan deze doelstellingen.

Jouw eigen doelstellingen
Soms is het overduidelijk dat jouw plan past bij de doelstellingen van een fonds. Vaker is jouw plan een van de velen in een grijzer gebied. En daarom vragen fondsen vaak ook naar jóuw doelstellingen. Dit kan soms best een lastige vraag zijn om te beantwoorden. En met regelmaat zie je gebeuren dat de doelstellingen er een soort van bij verzonnen worden. (Als in: ‘ik wil een dansvoorstelling maken en het is natuurlijk ook eigenlijk best leuk voor de gemeente dat hier een dansvoorstelling gemaakt wordt.’)

Een collage van ideeën
Dat is zonde, niet alleen omdat je de kans op succesvolle fondsenwerving verkleint (een adviseur heeft dat ook wel door), maar ook omdat je de kans mist je eigen project beter te maken. Huh? Nou, vaak als je begint met een idee is het een verzameling losse gedachten, beelden, stukjes inspiratie. Al deze stukjes vormen samen een geheel, een collage. Maar als je kritisch naar deze collage kijkt, is het misschien niet de beste combinatie. Past die decorontwerper wel echt bij jouw concept? Is die dramaturgie eigenlijk wel logisch bij je verhaal?

Het formuleren van je doelstellingen en vanuit daar vervolgens naar je plannen kijken kan je helpen van je collage een sterker geheel te maken. Hoe doe je dat dan?

 1. Neem een stap terug van alle details en kijk naar je overkoepelende idee. Wat wil je nou eigenlijk? Een vernieuwende, superartistieke theatervoorstelling maken over de invloed van technologie? Een community-art project waarin de buurt elkaar beter leert kennen en op lange termijn contact houdt?
 2. Probeer dat zo precies mogelijk te formuleren. “Ik wil zus en zo bereiken, door…’ Dat zijn je doelstellingen.
 3. Loop nu stapsgewijs je collage door. Kijk bij elke keuze die je maakt of die past bij je doelstelling. Werken alle losse deeltjes samen om jouw doelstelling te bereiken? Of hapert het hier en daar? Als het hapert: kill your darlings. Misschien moet je toch een andere vorm kiezen, of andere muziek. Zo vergroot je de kans dat je je eigen doelstellingen behaalt.
 4. En daarmee vergroot je ook de kans dat het fonds vertrouwen heeft dat jij je doelstellingen behaalt. En zij hun doelstellingen dus ook.

Let op: Probeer niet te veel bij voorbaat te bedenken welke doelstellingen het fonds wil horen en daar die van jou op aan te passen. Bedenk vooral goed wat je eigen doelstellingen zijn en zoek daar dan een fonds bij. Zo wordt je project beter en vergroot je de kans dat de subsidie toegekend wordt. Er zijn echt een hoop fondsen! (Zie ons abonnement voor een overzicht.)

Illustreer je fondsaanvraag

Stop! (In the name of love)
Sta je op het punt je subsidieaanvraag te versturen? Ho! Stop! Controleer eerst even of je niet vergeten bent beeldmateriaal (of film- of geluidsfragmenten) toe te voegen. Je zal niet de eerste zijn die probeert een hele lading tekst in een maximum aantal pagina’s te stoppen. (Is lettergrootte 9 eigenlijk nog leesbaar?) Je hebt natuurlijk ook heel veel uit te leggen over je drijfveren, artistieke inhoud, marketing en planning. Maar een goede subsidieaanvraag weet, naast het helder voor het voetlicht brengen van alle vereisten, ook vooral de fantasie van de lezer te prikkelen.

Een foto zegt meer dan duizend woorden
Het is daarom aan te bevelen om toch ergens een alinea ruimte te maken om een aantal foto’s in te voegen. Dat kunnen beelden zijn van eerder werk, van je deelnemers, schetsen van het werk, of inspiratiebronnen. Help de lezer voor te stellen wat jij in je hoofd voor je ziet.

Ja maar, ik schrijf een aanvraag voor een tekst of muziek?
Het gaat erom dat je je werk inzichtelijk maakt voor de lezer, dat je het laat leven. Stuur bijvoorbeeld een pagina van een eerdere tekst die je geschreven hebt mee. Of maak een spotify/youtube/itunes-lijstje met artiesten die je graag wilt programmeren op je festival.

Ja maar, mijn werk staat al op mijn site
Dat is supergoed! Maar niet genoeg voor je aanvraag. Natuurlijk zal je site ergens in je aanvraagformulier terugkomen, maar als je er niet concreet naar verwijst zal lang niet iedere lezer de site uit zichzelf doorspitten. Het is namelijk de opdracht van de adviseur om het plan dat voor zijn of haar neus ligt te beoordelen, niet alles wat verder nog over jou te googelen is. (En dat is misschien maar beter ook.) Daarnaast wil je zelf enige controle houden over wat hij of zij ziet aan materiaal. Dat ene project vijf jaar geleden was dan wel heel goed voor je artistieke ontwikkeling, maar die trailer staat wellicht heel ver af van wat je nu voor ogen hebt.

Ik heb echt geen plek meer
Ha! Lang leve de pdf. Hier kan je hele fijne klikbare linkjes in plaatsen die verwijzen naar YouTube filmpjes of een fotocollage op je site. Zorg ervoor dat de adviseur zich gemakkelijk kan verdiepen in jouw werk of wereld.

Be kind, rewind
Maar, wees vriendelijk. Maak geen ellelange speellijsten of een enorme bijlagenpagina op je website. Er zit niet voor niets vaak een maximum aantal pagina’s aan je aanvraag. Wees to the point en voeg alleen dat toe dat voor deze specifieke aanvraag van belang is.

Vijf tips voor een goede aanbiedingsbrief

Heb je net een 10 pagina’s projectplan geschreven, je dekkingsplan geperfectioneerd, en een stapel formulieren ingevuld, komt er nog een tekst aan: de aanbiedingsbrief. Een korte brief aan het fonds ter introductie van je project. Ohw hoe verleidelijk is het dan om de inleiding van je projectplan te copy-pasten. En tegelijkertijd is dat zo zonde. Een aanbiedingsbrief biedt je (naast de verplichte hoofdstukken van je projectplan) namelijk volledige vrijheid om je verhaal toe te lichten vanuit jouw perspectief. Ga dus toch maar weer even terug achter je toetsenbord. Wij helpen je vast op weg.

1. Maak het persoonlijk

Zorg ervoor dat de aanbiedingsbrief altijd geschreven wordt door de persoon die het project bedacht heeft of de inhoudelijke motor is achter het geheel. (Vaak ben jij dat dus.) Iemand anders kan altijd nog een spellingscheck doen, het gaat om jouw verhaal. Op dit A4tje heb jij de vrijheid om te vertellen wat jij wil vertellen; hoe je op dit idee kwam, waarom je dit zo graag wil doen en waarom de wereld (of in ieder geval jouw wereld) veranderd is.

2. Maak het persoonlijk voor het fonds

Vertel niet alleen je eigen persoonlijke verhaal, leg ook uit aan het fonds waarom je dit geld specifiek aan hen vraagt. Hoe ben je bij het fonds terechtgekomen, waarom vraag je bij hen aan, hoe past het volgens jou bij hun activiteiten? Of, wat maakt het fonds bij toekenning precies mogelijk? Welk stukje van de puzzel leggen zij?

3. Nieuwe informatie

Je projectplan, de ingevulde formulieren, je verhaal vertel je vaak in een behoorlijk strak stramien. Pas op dat je in je brief niet in herhaling valt. Dit is juist het moment om dat stramien even los te laten. Je hebt een heel A4 de vrijheid te vertellen wat ergens anders niet past. Maak daar gebruik van. Maar…

4. Houd het kort en bondig

Ga niet een nieuw projectplan schrijven. De aanbiedingsbrief is de persoonlijke noot in het geheel, een moment om je stem te laten doorklinken. Houd dat vooral kort en bondig. Een A4 is meer dan genoeg, en zelfs dat papier hoeft niet helemaal gevuld, want…

5. Enthousiasmeer

… In vervolg op punt 4: ga niet eindeloos uitleggen, maar enthousiasmeer. Realiseer je dat je brief niet ‘ergens bij het fonds’ terechtkomt, maar bij een persoon. Iemand met een stapel plannen op zijn of haar bureau. Het hoofddoel van de brief is dat je deze persoon enthousiast maakt je plannen te gaan lezen. De wijze waarop je dat doet is vrij, maar probeer er met je brief voor te zorgen dat hij of zij denkt: “ha, ik ga nu eerst even een kopje thee zetten, want dit plan wil ik even fris en met extra aandacht lezen.”

Crowdfunding tips

14 crowdfunding tips

Crowdfunding is fantastisch, maar zorgt ook vaak voor grijze haren. Voor veel mensen is het toch best een hindernis, zo direct en persoonlijk om geld vragen. Wij struinden verschillende crowdfundingsites voor je af en verzamelden 14 tips van de experts. De leukste vinden wij: organiseer een lanceringsfeestje, met natuurlijk een computer waarop direct geld overgemaakt kan worden.

1. Crowdfunding is hard werken
Realiseer je vooraf dat crowdfunding veel meer is dan alleen je project op een website plaatsen en een filmpje maken. Je moet je project actief en op originele wijze promoten, donateurs werven en iedereen op de hoogte houden. Het is een tijdelijke fulltime baan… Maar pak je het op de juiste manier aan, dan zal je ook zien hoe leuk het is om met zoveel meer steun dan je misschien had verwacht je droom waar te maken.

2. Jij (en je passie) zijn nog belangrijker dan je idee
Je publiek moet jou leren kennen en sympathie ontwikkelen voor jouw droom. Een crowdfunding campagne draait voor een groot deel om jou, verstop jezelf niet achter je plannen.

3. 40 dagen
De beste looptijd voor een crowdfunding campagne is over het algemeen 40 dagen. Is de campagne korter dan 40 dagen dan heb je niet genoeg tijd iedereen te bereiken. Duurt de campagne langer dan 40 dagen, dan verslapt de aandacht.

4. Stem je doelgroep af
Het is beter een kleine groep donateurs te goed bereiken, dan een grote groep mensen half. Zorg er voor dat de mensen die je bereikt ook mensen zijn die echt geïnteresseerd (kunnen) zijn in je project. Ga bijvoorbeeld op zoek naar (online) ‘communities’ in jouw vakgebied.

5. Organiseer een feestje
Organiseer een feestje voor je beste fans, vrienden en familie. Zet dat tijdens dit feestje een computer klaar, waarop mensen meteen kunnen doneren. Of huur voor een avond een mobiel pinautomaat. En houd op een leuke manier de stand bij!

6. Zoek (lokale) pers op
Zeker lokale pers is vaak op zoek naar leuke, bijzondere of inspirerende verhalen. Licht hen in over je project. En vertel niet alleen dat je aan het crowdfunden bent, maar vertel hen vooral over je project en ideeën. Maak men enthousiast!

7. Zorg voor een goed ‘startbedrag’
Zorg ervoor dat er een groep is van 10-50 mensen die je project sowieso steunen. Vraag hen te doneren het moment dat je project online gaat. Dit is een goed voorbeeld voor twijfelende donateurs en versterkt je geloofwaardigheid.

8. Een exclusieve reward
Je reward (bedankje voor het crowdfunden) is belangrijk. Verzin iets origineels, bijzonders en vooral iets exclusiefs. Blijf wel in de gaten houden dat de kosten van de reward (en de tijd die je erin steekt) in verhouding staan tot de donatie.

9. Maximaal 2000 euro uit persoonlijke kring
Houd er rekening mee dat je gemiddeld maximaal 2000 euro ophaalt uit persoonlijke kring. Je moet dus echt de boer op met je project.

10. Content!
Zorg voor interessante content in het Social Media gedeelte van je campagne. Maak iets dat mensen leuk vinden om te delen (een bijzonder filmpje, grappige foto of goede quote).

11. Wekelijks contact
Blijf contact houden met je (potentiële) donateurs. Geef een wekelijkse update over de stand van zaken. Stuur ze eventueel een Tikkie als ze dat makkelijk vinden (wel eerst vragen!) En zorg voor een dialoog. Bedank en stel en beantwoord vragen.

12. Benader mensen individueel
Blijf niet hangen op Social Media, benader mensen ook individueel. Stuur dan geen standaardbrief, maar vertel mensen waarom dit project nou juist voor hen interessant is.

13. Crowdfunding start al voor dat je project online staat
Het is lastig mensen ‘uit het niets’ om geld te moeten vragen. Zijn ze al maanden op de hoogte van je project en leven ze met je mee, dan is het een stuk makkelijker te vertellen dat je aan het crowdfunden bent en ze te vragen iets bij te dragen.

14. Gebruik mogelijkheden Social Media
Bijvoorbeeld: via het geweldige ‘@’ kan je op Twitter mensen aanspreken die je in het normale leven nooit zomaar een berichtje zou sturen. Benader je idolen en vertel ze wat je aan het doen bent. Wie weet raken ze geïnspireerd en zetten zij hun (veel grotere) netwerk in om je te helpen.

Bronnen crowdfundig tips: Cinecrowd, voordekunst, Wayv Crowdfduning, Kickstarter

Bekijk het overzicht crowdfunding websites