Burgerinitiatieven Fonds Schiedam Vlaardingen

DEADLINE – 1 november 2023

“Via ons programma voor burgerinitiatieven kunnen groepjes mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor hun buurt een donatie aanvragen. Iedereen kan een aanvraag indienen. Een stichting of vereniging is niet nodig.”

  • Voor wie?

    De aanvraag wordt ingediend door een groepje burgers, bestaande uit minimaal drie personen uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Jullie mogen geen familie van elkaar zijn of op hetzelfde adres wonen. (Stichtingen en verenigingen dienen via het reguliere programma een aanvraag te doen.)