Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

DEADLINE – 5 juli 2023

Deze subsidie is voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland. Het doel is om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

 • Voor wie?

  Podia of festivals kunnen een aanvraag indienen voor subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland. De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn.

 • Beoordelingscriteria

  Alle aanvragen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Artistieke kwaliteit
  • Ondernemerschap
  • Bijdrage aan het internationaal cultuurbeleid
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland