BankGiro Loterij Fonds biedt ontwikkelbijdrage voor Social Practice & Radicale Verbeelding

Het BankGiro Loterij Fonds zet dit jaar extra budget in om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van kunstenaars met een social practice praktijk en die radicale verbeelding inzetten om een andere, betere wereld te laten zien of te laten ervaren en sociale innovatie in gang te zetten.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Het actief betrekken van anderen, niet kunstprofessionals, bij het artistieke maakproces
  • Het creëren van nieuwe relaties tussen belanghebbenden rondom een maatschappelijk onderwerp
  • Het doen van artistiek onderzoek om te komen tot nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken
  • Een visie bieden op een radicaal andere (bijv. post corona) wereld

Bekijk de informatie op hun website om meer te weten te komen.

DEADLINE

Een aanvraag kan worden ingediend tot 1 september 2020