Banken en kunst. Wat doen ze ervoor?

De Nederlandse banken én kunst en cultuur. Welke banken zetten zich in voor een levendig cultureel klimaat? Wij gingen op zoek:

1. ABN AMRO

Tot voor kort prijkte het ABN AMRO cultuurfonds (opgericht in 2017) op ons fondsenoverzicht. Ze ondersteunden sinds 2017 100 initiatieven met 650.000 euro, maar vonden het daarna tijd om hun horizon te verbreden. In de loop van 2021 zal het wereldwinnaarsfonds worden gelanceerd, dat een bredere doelgroep gaat ondersteunen.

“Het ABN AMRO Wereldwinnaars Fonds is er voor mensen en instellingen die een verschil willen maken voor de maatschappij, op de thema’s Duurzaamheid en Gelijke Kansen. Als (sociaal) ondernemer, artiest, sporter, verbinder of creatief. Dit fonds is nog volop in ontwikkeling. In de loop van het jaar volgt hierover meer informatie.”
bron: ABN AMRO

We zijn benieuwd naar dit nieuwe fonds en houden jullie daar natuurlijk over op de hoogte.

2. Triodos

Triodos Bank stimuleert culturele instellingen door bij te dragen aan de financiering van theaters, musea en broedplaatsen. Daarnaast heeft Triodos Bank in 2021 een partnerschap opgestart met het Europees Investeringsfonds. Kern van dat partnerschap is een garantieovereenkomst.

“Dankzij deze garantieregeling kan Triodos Bank de komende twee jaar tot 200 miljoen euro aan leningen verstrekken aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere zekerheidvereisten. Triodos Bank zal hiermee een brede waaier aan initiatieven financieren, hoofdzakelijk gericht op de filmindustrie, de media, kunstscholen, muziekfestivals, theater- en muziekproducties.”
Bron: triodos.nl

Lekker bezig Triodos Bank!

3. Rabobank

De Rabobank heeft 2 maatschappelijke georiënteerde initiatieven: het Rabobank Stimuleringsfonds en de Rabobank Foundation. Het Rabobank Stimuleringsfonds heeft een lokale aanvraagprocedure. Je vraagt dus aan bij het filiaal in jouw regio. Het Stimuleringsfonds richt zich op de thema’s:

  1. Financieel gezond leven;
  2. Duurzaam ondernemen;
  3. Duurzaam wonen;
  4. Banking for food.

De Rabobank Foundation richt zich in Nederland op de thema’s:

  • Arbeidstoeleiding;
  • Een financieel gezond leven voor mensen met (financiële) problemen

Cultuur bestaat dus niet uit de speerpunten van deze regelingen, maar de Rabobank sponsort daarnaast wel culturele initiatieven zoals Kunstbende en Lowlands en de Rabobank heeft een eigen kunstcollectie waarvoor zij Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950 aankoopt. Sinds 2009 worden ook internationale accenten toegevoegd.

4. ING Bank

Ook de ING bank heeft een eigen nogal indrukwekkende collectie van 4.500 kunstwerken die in de ING kantoren tentoongesteld worden. In 2020 heeft ING 1000 kunstwerken geveild om de cultuursector te ondersteunen. Een groot deel van de opbrengst ging terug naar de betreffende kunstenaars en een deel ging naar De Ateliers. En nu is er het ING art platform, waar je onder andere de ING talent award kunt vinden die jaarlijks wordt uitgereikt aan internationaal fotografie talent. Ook sponsort ING bank een aantal grote culturele instellingen in Nederland, waaronder: Carré, de Kunsthal en het Rijksmuseum.

5. Volksbank: Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen

Van deze banken springt natuurlijk de SNS bank eruit, oprichter van het voormalige SNS REAAL Fonds, tegenwoordig actief onder de naam Fonds 21. Dit fonds met een jaarlijks budget van 10 miljoen euro steunt al geruime tijd ontzettend veel initiatieven in drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

6. BNG Bank

En dan ten slotte natuurlijk  de BNG bank. BNG bank is van en voor de publieke sector en doet ook veel voor de culturele sector. Vij bekend is het het BNG cultuurfonds en daarnaast reiken ze verschillende cultuurprijzen uit op het gebied van Dans, Circus, Muziek, Literatuur, Theater en Erfgoed.

Nederlandse banken zetten zich dus volop in voor kunst en cultuur. Hopelijk wordt dit in deze moeilijke tijden niet minder, maar juist meer!