Banken en kunst. Wat doen ze ervoor?

De Nederlandse banken én kunst en cultuur. Welke banken zetten zich in voor een levendig cultureel klimaat? Jaarlijks kijken we naar wat de banken in Nederland doen voor kunst en cultuur in Nederland. Hieronder een opsomming van een rondje langs de bekendste banken van Nederland.

1. ABN AMRO

De ABN AMRO ondersteunt een aantal grote culturele instellingen en evenementen zoals: de Dutch Design Week, Hermitage Amsterdam, Stedelijk Museum, Singer Laren, etc. en delen jaarlijks de ABN AMRO kunstprijs uit.

Daarnaast organiseren ze jaarlijks Driving Dutch Design (DDD) een professionaliserings- en netwerkprogramma voor designers.

2. Triodos

Triodos Bank stimuleert culturele instellingen door bij te dragen aan de financiering van theaters, musea en broedplaatsen. Daarnaast heeft Triodos Bank in 2021 een partnerschap opgestart met het Europees Investeringsfonds. Kern van dat partnerschap is een garantieovereenkomst.

“Dankzij deze garantieregeling kan Triodos Bank de komende twee jaar tot 200 miljoen euro aan leningen verstrekken aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere zekerheidvereisten. Triodos Bank zal hiermee een brede waaier aan initiatieven financieren, hoofdzakelijk gericht op de filmindustrie, de media, kunstscholen, muziekfestivals, theater- en muziekproducties.”
Bron: triodos.nl

Lekker bezig Triodos Bank!

Natuurlijk is er ook nog de Triodos Foundation. Dit fonds is vooral gericht op maatschappelijke impact, hoe kunnen we de weeffouten uit onze samenleving zichtbaar maken en eventueel oplossen? Het fonds bestaat al sinds 1971.

3. Rabobank

De Rabobank heeft 2 maatschappelijke georiënteerde initiatieven: het Rabobank Stimuleringsfonds en de Rabobank Foundation. Het Rabobank Stimuleringsfonds heeft een lokale aanvraagprocedure. Je vraagt dus aan bij het filiaal in jouw regio. Het Stimuleringsfonds richt zich op de thema’s:

  1. Financieel gezond leven;
  2. Duurzaam ondernemen;
  3. Duurzaam wonen;
  4. Banking for food.
  5. Energietransitie

De Rabobank Foundation richt zich in Nederland op de thema’s:

  • Arbeidstoeleiding;
  • Een financieel gezond leven voor mensen met (financiële) problemen

Cultuur is dus geen speerpunt van deze regelingen, maar de Rabobank sponsort daarnaast wel culturele initiatieven zoals Kunstbende en Lowlands en de Rabobank heeft een eigen kunstcollectie waarvoor zij Hedendaagse Nederlandse kunst van na 1950 aankoopt. Sinds 2009 worden ook internationale accenten toegevoegd.

Vergeet ook niet te informeren naar mogelijkheden bij jouw regionale Rabobank filiaal voor bijvoorbeeld de sponsoring van jouw activiteiten.

4. ING Bank

Ook de ING bank heeft een eigen nogal indrukwekkende collectie van 4.500 kunstwerken die in de ING kantoren tentoongesteld worden. In 2020 heeft ING 1000 kunstwerken geveild om de cultuursector te ondersteunen. Een groot deel van de opbrengst ging terug naar de betreffende kunstenaars en een deel ging naar De Ateliers. En nu is er het ING art platform, waar je onder andere de ING talent award kunt vinden die jaarlijks wordt uitgereikt aan internationaal fotografie talent. Ook sponsort ING bank een aantal grote culturele instellingen in Nederland, waaronder: Carré, de Kunsthal en het Rijksmuseum.

5. Volksbank: Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen

Van deze banken springt natuurlijk de SNS bank eruit, oprichter van het voormalige SNS REAAL Fonds, tegenwoordig actief onder de naam Fonds 21. Dit fonds met een jaarlijks budget van 10 miljoen euro steunt al geruime tijd ontzettend veel initiatieven in drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

6. BNG Bank

En dan ten slotte natuurlijk  de BNG bank. BNG bank is van en voor de publieke sector en doet ook veel voor de culturele sector. Vrij bekend is het BNG cultuurfonds en daarnaast reiken ze verschillende cultuurprijzen uit op het gebied van Dans, Circus, Muziek, Literatuur, Theater en Erfgoed.

7. Van Lanschot Kempen

Dit is te lezen op de website van van Lanscho en Kempen: “De ondersteuning van kunst, cultuur, kunstenaars en musea is voor Van Lanschot Kempen al sinds de 19de eeuw de manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele vermogen, met zien, horen, beleven en delen als verbindende elementen. Kunst en muziek tonen ons immers de schoonheid en de zin van het leven.

Sinds 2018 zijn ze de hoofdsponsor van het Koninklijk Concertgebouw. Sponsoringverzoeken kunnen ook worden ingediend. De belevingswereld
van hun cliënten en relaties spelen een belangrijke rol bij toekenning van sponsoringsverzoeken.

Nederlandse banken zetten zich dus volop in voor kunst en cultuur!