De Abe Bonnema Architectuur Prijs

DEADLINE – 12 juni 2023 14.00

Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2023 staat open voor alle architecten, ongeacht leeftijd, die zijn ingeschreven in het Bureau Architectenregister of in een buitenlands architectenregister. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 50.000 euro.

  • De inzending betreft een in Nederland gerealiseerd gebouw.
  • Het gebouw is opgeleverd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
  • Indien de inzending de productie is van een ontwerpteam, bestaande uit meerdere personen, dient de eindverantwoordelijk architect daarbij aantoonbaar een substantieel aandeel in de totstandkoming van het bouwwerk te hebben.