Aanvragen presentatiesubsidie 1 en 2 Cultuurschakel Den Haag

DEADLINE – 15 juni 2023

Presentatiesubsidie 1
Presentatiesubsidie 1 is een tegemoetkoming in de kosten van een optreden, concert of voorstelling met entreegeld, door vrijwilligersorganisaties.

Presentatiesubsidie 2
Presentatiesubsidie 2 is een tegemoetkoming in de kosten van een optreden, concert of voorstelling zonder entreegeld, door vrijwilligers- of professionele organisaties.

Bestemd voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met amateurkunst in Den Haag. Een bijdrage in de kosten die je maakt voor de presentatie.

  • Voor wie?

    Inwoners en organisaties in de gemeente Den Haag

  • Keywords

    cultuurparticipatie, jeugd