Aanvraag Van Baaren Stichting

DEADLINE

17 december 2022

In 1956 richtten de sociaal bewogen Utrechters Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en zijn zuster Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) de Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting op. De Stichting richt zich op de ondersteuning van maatschappelijk-culturele projecten in Utrecht waarbij kwetsbare groepen uit de samenleving centraal staan.

  • Voor wie?

    De doelgroep moet zijn gelegen in de stad Utrecht of haar directe omgeving en dient bij voorkeur een raakvlak te hebben met de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap.

  • Keywords

    Meerjarige projecten, eenmalige projecten en eenmalige activiteiten