Aanvraag Stichting Het Amsterdamsche Fonds

DEADLINE

1 december 2022

“Doelstelling is de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven, die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen, financieel te ondersteunen.”

  • Voor wie?

    Amsterdamse initiatieven

  • Keywords

    Voor Amsterdammers, sociale cohesie en maatschappelijk relevant.