Aanvraag Stichting Gerbrandy Cultuurfonds

DEADLINE

31 december 2022

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van beurzen aan beeldend kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenland willen verblijven.

  • Voor wie?

    Beeldend kunstenaars

  • Keywords

    Vergoeding reiskosten voor werk of studie