Aanvraag Stichting Beringer Hazewinkel

DEADLINE

16 september 2022

Voor donatie komen alleen aanvragen in aanmerking die binnen de doelstelling van de stichting vallen:

Stichting Beringer Hazewinkel is een particulier vermogensfonds voor het stimuleren van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe. De projecten dienen een bovenregionale uitstraling te hebben. De stichting vindt het van belang om aan artistieke vernieuwing en kwaliteit bij te dragen en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling.

  • Voor wie?

    Projecten in Drenthe en Groningen

  • Keywords

    Artistieke vernieuwing, bovenlokale uitstraling, Talentontwikkeling en kwaliteit.