Aanvraag Impulsgelden Kunstloc Brabant

DEADLINE

6 t/m 12 maart 2023. Het loket opent op 6 maart om 09:00 uur en sluit op 12 maart om 23:59 uur.

“Kunstloc wil zo veel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur, want dat inspireert en verrijkt je leven. Wij zetten ons in voor de culturele sector, onderwijs, provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.”

 • Voor wie?

  Brabantse projecten

 • Criteria

  Om in aanmerking te komen voor subsidie impulsgelden moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

  • het project is gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem;
  • de artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd door ofwel de positie van de aanvrager in het culturele veld, ofwel door het betrekken van erkende partijen uit het culturele veld;
  • het project draagt in voldoende mate bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is in voldoende mate toekomstbestendig op bedrijfseconomisch en/of maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het realiseren van een blijvend effect;
  • het project is in voldoende mate consistent in doel, opzet en uitvoering.

  De te ondernemen stappen of activiteiten moeten dus goed zijn onderbouwd, uitgewerkt en geconcretiseerd. Je moet ook aannemelijk kunnen maken dat je plan daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling én dat hiermee een duurzaam effect wordt bewerkstelligd binnen de Brabantse cultuursector.