Aanvraag het hervormd weeshuis Zwolle

DEADLINE – 26 juni 2023 17:00

De gelden worden op een eigentijdse manier ingezet als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan bij ons een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project.