Aanvraag Groothuis Fonds

DEADLINE – 31 oktober 2023

Het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen. Dit doel zal zoveel mogelijk in Hengelo(Overijssel) en Twente gerealiseerd worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op instellingen met een Rooms Katholiek karakter. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen van schenkingen.

  • Voor wie?

    Projecten in Hengelo of Twente

  • Keywords

    Rooms-Katholiek karakter