Aanvraag Elise Mathilde Fonds

DEADLINE – 30 augustus 2023

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft ook steun op het vlak van ontwikkeling en beheer van de natuur. Incidenteel wordt er een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft geen giften voor exploitaties.

  • Voor wie?

    Culturele projecten, aanschaf van museale kunstvoorwerpen, aanschaf van professionele muziekinstrumenten (ook: sociale en ideële goede doelen en natuurbehoud)

  • Keywords

    Vrijwilligers, hoofdzakelijk regio Rotterdam en Utrecht, muziekinstrumenten.