Aanvraag Casterenshoeve

DEADLINE

10 december 2022

 • Voor wie?

  Projecten op het gebied van samenleving, onderwijs en zorg. Jonge talentvolle kunstenaars op het gebied van toneel, dans en muziek.

 • Keywords

  Kleinschalig fonds, kleine bijdragen.

In beginsel worden aanvragen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Maatschappelijke relevantie: wat is de aanleiding van het initiatief, waarom is het nuttig en wat voegt het toe aan reeds bestaande initiatieven?
 • Behoefte en draagvlak: wie hebben behoefte aan het initiatief en waaruit blijkt dat? Wie doen er mee om het te realiseren en met welke inzet?
 • Concrete resultaten en impact: wie worden er met het initiatief bereikt en welke betekenis heeft dit voor de doelgroep?
 • Kwaliteit en haalbaarheid van de projectopzet: is het plan goed uitgewerkt, is er kritisch gekeken naar wat er nodig is om het doel te bereiken, is er goed naar de kosten gekeken?
 • Mate van vrijwillige inzet: hoeveel vrijwilligers doen er mee aan het initiatief en met welke inzet?
 • Continuïteit: is er goed nagedacht over hoe het initiatief na de aanloopperiode kan worden voortgezet?