Aanvraag BPD Cultuurfonds

DEADLINE

1 december 2022 | 12:00 uur

  • Voor wie?

    Kunst in de openbare ruimte, architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving,  stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling

  • Keywords

    Uniekheid, volledigheid, kwaliteit, regionaal of landelijk belang,  financiële haalbaarheid.

Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte