Inspiratieweekend voor toneelschrijvers of regisseurs

Tot  2 mei 2019 a.s. 23.59 kun je je aanmelden voor het inspiratieweekend van De Tekstsmederij voor beginnend (toneel)tekstschrijver en regisseurs. Tijdens dit weekend met colleges en workshops van professionals uit het vak word je uitgedaagd jouw praktijk naar een hoger niveau te tillen. Meer weten? kijk hier…

Open call kunstenaars voor Festival Enter Almere Haven

‘Enter Almere Haven wordt een multidisciplinair festival, met ruimte voor professionele podiumkunsten, muziek, beeldende kunst, film, circus en site specificwerk. Talentontwikkeling, participatie en vernieuwing zijn belangrijke pijlers van het beleid van Corrosia Theater, Expo & Film. Daarom vragen wij (beginnende) kunstenaars en kunstenaars die participatief werken om producties en projecten die tussen 5 en 7 juni 2020 kunnen worden gepresenteerd zich aan te melden.’

Bron: www.cultureelcentrumcorrosia.nl

Herziening cultuurbestel in een notendop

Op 11 april bracht de Raad voor Cultuur een advies uit over een herziening van het cultuurbestel: cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Hierin wordt opnieuw geformuleerd wat de belangrijkste doelstellingen zouden moeten zijn van de Nederlandse cultuursector, wat de knelpunten zijn om die doelstellingen te bereiken en hoe die knelpunten kunnen worden weggehaald. Het document bevat dan ook per disicipline aanbevelingen om de hoofddoelstellingen te bereiken.

Op 15 april reageerden de 6 rijkscultuurfondsen gezamenlijk op dit advies in een brief aan de minister, waarin zij pleiten voor een minder grootschalige wijziging van het cultuurbestel dan voorgesteld door de minister.

In de komende periode zal er een uitgangspuntenbrief worden gepresenteerd waarin de cultuurplannen voor de periode 2021-2014 zijn terug te vinden. Hier vind je een overzicht van het hele proces.

 

Open oproepen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Momenteel zijn er een aantal open oproepen bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie, waaronder:

  • Fresh perspectives (sluitingsdatum 22 mei): Heb je een goed concept om buiten de creatieve industrie aan een actuele maatschappelijke opgave te werken? Lees dan hier verder.
  • Ruimte voor talent (sluitingsdatum 8 mei 2019): Zie je kansen voor onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis met een lab, ontwikkelplek of werkplaats? Lees dan hier verder.
  • Professionalisering Platforms (sluitingsdatum 15 mei 2019): Wil jij de organisatie van jouw platform op het gebied van architectuur. vormgeving of digitale cultuur duurzaam professionaliseren? Lees dan hier verder.
  • Interieur en interdisciplinariteit #2 (sluitingsdatum 19 juni 2019): Heb jij een onderzoekvoorstel waarin expertise uit diverse disciplines wordt ingezet voor een ruimtelijk ontwerp, waarin het betrekken van verschillende gebruikers of deelnemers centraal staat en die leidt tot een brede toegankelijkheid voor een divers publiek? Lees dan hier verder. 

NIEUWE Routekaart begroting

We krijgen vaak vragen over hoe je een goede begroting opstelt voor een cultureel project. Veel cultureel avonturiers weten niet waar ze moeten beginnen of overzien het proces niet om tot een goede begroting te komen. Daarom komen we nu met een nieuwe routekaart naar een gedegen begroting, waarin het proces van A tot Z wordt toegelicht. De routekaart is net als de routekaart naar een goede fondsenwerving en de routekaart naar je marketingplan gratis voor onze leden.

In combinatie beschrijven de drie routekaarten het hele proces van fondsenwerving voor een cultureel project, zodat je altijd weet waar je je in je culturele avontuur bevindt en welke kant je op moet gaan om het te laten slagen.

 

Open call Culturele Ambassadeurs

Tot 14 april is het mogelijk een project voorstel in te sturen voor de open call culturele ambassadeurs waarbij Nederlandse makers de kans krijgen zich in België te presenteren. Lees hier meer over de open call.