Stokroos roept kunstenaars en ontwerpers op tot deelname Paul Deiters stipendium

“Stokroos roept geïnteresseerde kunstenaars en ontwerpers op zich aan te melden voor het nieuwe Paul Deiters Stipendium. Met dit stipendium wordt een werkperiode van drie maanden op het snijvlak van kunst, ontwerp en natuur bij het multidisciplinaire Zwitserse NAIRS Contemporary Art Center mogelijk gemaakt.”

De deadline voor het indienen van een motivatiebrief met bijlages ligt op 7 januari 2019.

Voor meer informatie: zie de website van stokroos

Wat is de toekomst van het NORMA fonds?

De toekomst van het NORMA fonds is onzeker. Onder de rechthebbenden is een enquête gehouden over de besteding van de sociaal culturele gelden. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, maar uiterlijk 1 februari 2019 zal bekend worden wat de toekomst van het fonds zal zijn. Daarom zijn er momenteel ook nog geen deadlines bekend. We houden jullie op de hoogte van het besluit dat door het fonds genomen gaat worden.

Lees hier meer over de veranderingen bij het NORMA fonds

Extra middelen voor musici bij muziekensembles

Amsterdam, 27 november 2018 – De grote professionele muziekensembles in Nederland die werken met meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, moeten in 2019 en 2020 extra geld krijgen om hun musici een beter honorarium te kunnen betalen, zo heeft de Tweede Kamer vandaag met ruime meerderheid besloten. Er komt per jaar € 300.000 bij. De muziekensembles zien dit als een steun in de rug bij de ontwikkeling van een eigen cao.

De extra gelden worden toegevoegd aan een regeling van het Fonds Podiumkunsten die zodanig moet worden aangepast dat het budget direct ter beschikking komt van de muziekensembles. Groen Links en D66 hadden hiertoe op 19 november jl. een motie ingediend.

De muziekensembles behoren tot de wereldtop en maken zich al jaren hard voor een betere honorering van hun musici. Deze ligt gemiddeld 40% onder het niveau van de diverse cao’s in de podiumkunsten.

Met het structureel verbeteren van de beloning van hun musici, willen de ensembles toewerken naar een eigen cao en daarmee uitvoering geven aan fair practice voor alle werkenden in de sector. Dat betekent dat in de toekomstige cao niet alleen bepalingen zullen staan voor goed werkgeverschap, maar ook voor goed opdrachtgeverschap.

Directeur van de NAPK, Yolande Melsert: “We zijn hier blij mee. Het concreet werken aan een cao is een belangrijke mijlpaal voor de muziekensembles. Tot nu toe ontbreken collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden voor deze sector. We streven naar een moderne, vernieuwende cao die goed aansluit op de ensemblepraktijk met werknemers en zzp’ers. Deze extra middelen zijn een voorzichtige, eerste stap, maar ook een krachtig en positief signaal.”